กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ค้นหา..
หน่วยงาน เลือก หมวดหมู่คำถาม ตอบแล้ว

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ฉลาก สัญญา การโฆษณา ขายตรงและตลาดแบบตรง ฯลฯ
34

กฎหมายอาหารและยา

การควบคุมผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามกฎหมายฯ เครื่องสำอาง ฯ เครื่องมือแพทย์
36

การกระทำผิดต่อเด็ก เยาวชน และสตรี

15

การค้ามนุษย์

14

การจัดทำงบดุล

23

การจัดระเบียบสังคม

17

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

30

การท่องเที่ยว

ถามเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว
6

การใช้เส้นทางหลวง

ข้อมูลเส้นทางหลวง 1193
32

การใช้เส้นทางหลวง AEC

แนะนำเส้นทางการเดินทาง
33

การใช้แรงงาน

ความผิดเกี่ยวกับคดีแรงงาน
16

ซื้อขายออนไลน์

27

ทะเล และ แม่น้ำ

ถามเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับทะเล หรือ แม่น้ำ
2

ท่องเที่ยวทางน้ำ

ถามเรื่องการท่องเที่ยวทางน้ำ
3

บัตรอิเล็คโทรนิคส์

บัตรเอทีเอ็ม
25

ปล่อยเงินกู้ แชร์ลูกโซ่

แชร์(ฉ้อโกงประชาชน)
24

ผู้มีอิทธิพล

ถูกข่มขู่ ถูกรีดไถ ถูกทำร้าย ถูกรังแก
8

ภาษีศุลกากร

20

ภาษีสรรพสามิต

21

มัคคุเทศก์

ถามเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับมัคคุเทศก์
7

มาตรฐานอุตสาหกรรม

ควบคุมสินค้าให้มีมาตรฐาน มอก.
35

มือปืนรับจ้าง

กลุ่มมือปืน ซุ้มมือปืน ผู้จ้างวาน นายหน้ารับงาน
9

รถไฟ

การท่องเที่ยวทางรถไฟ เมื่ออยู่บนขบวนรถไฟ เมื่ออยู่ในสถานีรถไฟ
1

ร้านเน็ต/ร้านเกมส์

เล่นเกมส์ออนไลน์
29

ลิขสิทธิ์

ถามเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับลิขสิทธิ์
4

สัตว์ป่า พืชปา

ทรัพยากรธรรมชาติ
10

สิทธิบัตร

22

สิ่งแวดล้อม น้ำเสีย ขยะพิษ

ทรัพยากรธรรมชาติ
12

สื่อลามกเด็ก

ท่องเน็ตปลอดภัย คอมพิวเตอร์ปลอดภัย
28

สื่อสังคมออนไลน์

26

อยากเป็นตำรวจ

อยากเป็นตำรวจกองปราบ ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจน้ำ ฯลฯ
13

ฮั้วประมูล

การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
31

เครื่องหมายการค้า

ถามเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องหมายการค้า
5

เด็กหาย

18

เรื่องทางเรือ

ความปลอดภัยเมื่อโดยสารยานพาหนะทางน้ำ
19

เรื่องไม้ ป่าไม้ ที่สาธารณะ ที่ดินของรัฐ

ทรัพยากรธรรมชาติ
11