ทดสอบ ถามเรื่อง การค้ามนุษย์

ทดสอบ ถามเรื่อง การค้ามนุษย์

คำตอบจาก "สอบสวนกลาง"

(เห็นเฉพาะผู้รับผิดชอบ)

เอกสาร/หลักฐานประกอบคำตอบ..