ทดสอบ ถามเรื่อง การท่องเที่ยว

การท่องเที่ยว

คำตอบจาก "สอบสวนกลาง"

การทดสอบครั้งที่1

(เห็นเฉพาะผู้รับผิดชอบ)

เอกสาร/หลักฐานประกอบคำตอบ..