ทดสอบ ถามเรื่อง อยากเป็นตำรวจ

ทดสอบ ถามเรื่อง อยากเป็นตำรวจ

คำตอบจาก "สอบสวนกลาง"

(เห็นเฉพาะผู้รับผิดชอบ)

เอกสาร/หลักฐานประกอบคำตอบ..