โครงการ "สอบสวนกลาง มีคำตอบ" มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและคลายข้อสงสัยต่างๆ ให้กับประชาชนในส่วนของตำรวจสอบสวนกลาง
QA# หัวข้อคำถาม ยอดวิว สถานะ
12 ทดสอบ ถามเรื่อง การค้ามนุษย์ 3358 เผยแพร่
11 ทดสอบ ถามเรื่อง การท่องเที่ยว 2518 เผยแพร่
10 ทดสอบ ถามเรื่อง อยากเป็นตำรวจ 2858 เผยแพร่
9 ทดสอบ ถามเรื่องเครื่องหมายการค้า 3239 เผยแพร่