โครงการ "สอบสวนกลาง มีคำตอบ" มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและคลายข้อสงสัยต่างๆ ให้กับประชาชนในส่วนของตำรวจสอบสวนกลาง
QA# หัวข้อคำถาม ยอดวิว สถานะ
12 ทดสอบ ถามเรื่อง การค้ามนุษย์ 2389 เผยแพร่
11 ทดสอบ ถามเรื่อง การท่องเที่ยว 1866 เผยแพร่
10 ทดสอบ ถามเรื่อง อยากเป็นตำรวจ 2131 เผยแพร่
9 ทดสอบ ถามเรื่องเครื่องหมายการค้า 2372 เผยแพร่