ผู้ใช้งาน 7 คน 

 


พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย
ผู้บังคับการอำนวยการ

 


พล.ต.ต.จิรภพ ภูริเดช
ผู้บังคับการปราบปราม

 


พล.ต.ต.ชัช สุกแก้วณรงค์
ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง

 


พล.ต.ต.ชำนาญ ชำนาญเวช
ผู้บังคับการตำรวจรถไฟ

 


พล.ต.ต.ธนพล ศรีโสภา
ผู้บังคับการตำรวจน้ำ

 


พล.ต.ต.ปัญญา ปิ่นสุข
ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 


พล.ต.ต.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา
ผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์


พล.ต.ต.ไมตรี ฉิมเฉิด
ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

 

 


พล.ต.ต.วิวัฒน์ ชัยสังฆะ
ผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ


พล.ต.ต.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์
ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

 

 


พล.ต.ต.ไพบูลย์ น้อยหุ่น
ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี


พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล
ผู้บังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๙๐๔

 


พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม
ผู้บังคับการประจำกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง


พล.ต.ต.สหภูมิ สง่าเมือง
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการเดินเรือ (สบ6) กองบังคับการตำรวจน้ำ

 

 

 


สงวนสิทธิ์ 2016 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

อาคาร 12 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครฯ 10330 โทรศัพท์กลาง : 02-2051781 โทรสาร : 02-2551910