ผู้ใช้งาน 6 คน


หน้าหลัก > ข่าวทั้งหมด 

ประกาศกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง สอบราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน 26 พฤศจิกายน 2558 / อ่าน 1437 ครั้ง

การสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) 25 พฤศจิกายน 2558 / อ่าน 1454 ครั้ง

ภาพบรรยากาศวันซ้อมย่อยกิจกรรม bike for dad 2015 23 พฤศจิกายน 2558 / อ่าน 1462 ครั้ง

คำสั่ง กองอำนวยการคุมสอบข้อเขียน ที่ ๒/๒๕๕๘ เรื่อง ตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการคุมสอบข้อเขียนในการสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. ๒๕๕๘ 23 พฤศจิกายน 2558 / อ่าน 1480 ครั้ง

บัตรข้าราชการตำรวจและบัตรข้าราชการบำนาญ จะแล้วเสร็จในวันที่๑๙ พ.ย.๕๘ และสามารถมารับบัตรได้ในวันที่๒๐ พ.ย.๕๘ 19 พฤศจิกายน 2558 / อ่าน 1465 ครั้ง

ประกาศ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่๒ จำนวน๒๐เครื่อง 19 พฤศจิกายน 2558 / อ่าน 1441 ครั้ง

คำสั่ง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ที่๒๙๕/๒๕๕๘ เรื่อง การมอบอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุในกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง 18 พฤศจิกายน 2558 / อ่าน 1455 ครั้ง

บก.ปอศ.จับรองเท้า ไนกี้-อาดิดาส ปลอม 12 พฤศจิกายน 2558 / อ่าน 1845 ครั้ง

ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว.ในสังกัด บช.ก.วาระประจำปี 2558 10 พฤศจิกายน 2558 / อ่าน 1534 ครั้ง

ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ สว.ในสังกัด บช.ก.วาระประจำปี 2558 10 พฤศจิกายน 2558 / อ่าน 1512 ครั้ง

ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผกก.ในสังกัด บช.ก.วาระประจำปี 2558 10 พฤศจิกายน 2558 / อ่าน 1451 ครั้ง

ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผกก.ในสังกัด บช.ก.วาระประจำปี 2558 10 พฤศจิกายน 2558 / อ่าน 1468 ครั้ง

ตำรวจท่องเที่ยว ทหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบและจับกุมผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 6 พฤศจิกายน 2558 / อ่าน 1543 ครั้ง

คำสั่งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ ๒๘๑/๒๕๕๘ เรื่อง กำหนดลักษณะงานและการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และผู้บังคับการประจำกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง 3 พฤศจิกายน 2558 / อ่าน 1617 ครั้ง

ประกาศ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) 22 ตุลาคม 2558 / อ่าน 1629 ครั้ง

ประกาศกองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เรื่อง ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่๓๗ 22 ตุลาคม 2558 / อ่าน 1472 ครั้ง

ประกาศ สอบราคาซื้อกล้องบันทึกภาพติดตั้งภายในรถยนต์ 21 ตุลาคม 2558 / อ่าน 1474 ครั้ง

ประกาศ เรื่องการสอบราคาซื้อกล้องรูเข็มไร้สายพร้อมเครื่องบันทึก 21 ตุลาคม 2558 / อ่าน 1442 ครั้ง

พล.ต.ท.ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เป็น ผู้แทน กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันตำรวจ 13 ตุลาคม 2558 14 ตุลาคม 2558 / อ่าน 1749 ครั้ง

บัตรข้าราชการตำรวจและบัตรข้าราชการบำบาญ จะแล้วเสร็จในวันที่ 9 ต.ค.58 และสามารถมารับบัตรได้ในวันที่12 ต.ค.58 14 ตุลาคม 2558 / อ่าน 1429 ครั้งหน้า  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23สงวนสิทธิ์ 2016 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

อาคาร 12 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครฯ 10330 โทรศัพท์กลาง : 02-2051781 โทรสาร : 02-2551910