ผู้ใช้งาน 4 คน


หน้าหลัก > ข่าวทั้งหมด 

แก้ไขลำดับอาวุโส กลุ่ม รอง สว.(31 มี.ค.59) 1 เมษายน 2559 / อ่าน 1483 ครั้ง

แบบบัญชีตามหนังสือ บช.ก.ด่วนที่สุด ที่ 0026.112/2244 ลง 25 มี.ค.59 1 เมษายน 2559 / อ่าน 1466 ครั้ง

แก้ไขลำดับอาวุโส กลุ่ม สว.( 31 มี.ค.59) 1 เมษายน 2559 / อ่าน 1455 ครั้ง

แก้ไขลำดับอาวุโส กลุ่ม รอง ผกก. (31 มี.ค.59) 1 เมษายน 2559 / อ่าน 1451 ครั้ง

แก้ไขลำดับอาวุโส กลุ่ม ผกก. (31 มี.ค.59) 1 เมษายน 2559 / อ่าน 1437 ครั้ง

ผบช.ก.เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจ 31 มีนาคม 2559 / อ่าน 1492 ครั้ง

ตัวอย่างแบบเสนอขอแต่งตั้ง วาระปี 2558 28 มีนาคม 2559 / อ่าน 1448 ครั้ง

แจ้งแนวทางแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ รอง ผบก. ถึง สว. วาระปี 2558 28 มีนาคม 2559 / อ่าน 1456 ครั้ง

ตำรวจรถไฟจับขบวนการมาเลเซียค้ายาข้ามชาติ ไอซ์ จำนวน 226 กก. และเฮโรอีน จำนวน 8 กก. 24 มีนาคม 2559 / อ่าน 1581 ครั้ง

คำสั่ง ตร.ที่ 153-155/2559 ลง 16 มี.ค.59 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการที่ ศชต. 17 มีนาคม 2559 / อ่าน 1651 ครั้ง

บัญชีแนบท้ายประกาศลำดับอาวุโส วาระปี 2558 17 มีนาคม 2559 / อ่าน 1539 ครั้ง

บัญชีอาวุโส ระดับ รอง สว.วาระปี 2558 17 มีนาคม 2559 / อ่าน 1516 ครั้ง

บัญชีอาวุโสระดับ สว. วาระปี 2558 17 มีนาคม 2559 / อ่าน 1458 ครั้ง

บัญชีอาวุโสระดับ รอง ผกก. วาระปี 2558 17 มีนาคม 2559 / อ่าน 1521 ครั้ง

บัญชีอาวุโสระดับ ผกก. วาระปี 2558 17 มีนาคม 2559 / อ่าน 1488 ครั้ง

ระวังแก๊งตกโฉนด ตำรวจกองปราบจับแก๊งตกโฉนดหลอกผู้เสียหายร่วมลงทุนซื้อที่นา 17 มีนาคม 2559 / อ่าน 1586 ครั้ง

สำเนาคำสั่ง ตร.ที่ 123/2559 แต่งตั้งพนักงานสอบสวน 17 มีนาคม 2559 / อ่าน 1658 ครั้ง

สำเนาคำสั่งแต่งตั้งพนักงานสอบสวน คำสั่ง ตร.ที่ 122/2559 17 มีนาคม 2559 / อ่าน 2049 ครั้ง

บัตรข้าราชการตำรวจและบัตรข้าราชการบำนาญ จะแล้วเสร็จในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ และสามารถมารับบัตรได้ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ 16 มีนาคม 2559 / อ่าน 1468 ครั้ง

คำสั่ง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ที่ ๔๖-๔๗/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรและแต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน 16 มีนาคม 2559 / อ่าน 1490 ครั้งหน้า  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23สงวนสิทธิ์ 2016 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

อาคาร 12 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครฯ 10330 โทรศัพท์กลาง : 02-2051781 โทรสาร : 02-2551910