ตำรวจน้ำดำเนินภารกิจจัดระเบียบการประมง บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆตรวจเรือประมง

ผู้ใช้งาน 2 คน


หน้าหลัก > ข่าวทั้งหมด > ข่าวผลการปฏิบัติงาน
Responsive image

รายละเอียด:

ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ คสช. เมื่อวันที่ 20 ก.พ.58 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ได้สั่งการให้หน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา และการบูรณการระหว่างหน่วยงานในการปฏิบัติ การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย หรือ IUU Fishing ตลอดจนการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ภายใต้การสั่งการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
          วันที่ 29 เม.ย.58  กองบังคับการตำรวจน้ำ จึงได้ดำเนินภารกิจจัดระเบียบการประมง ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถส่งออกสินค้าประมงไปยังสหภาพยุโรปได้ตามปกติ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศต่อไป โดยได้ร่วมกับหลายหน่วยงาน บูรณาการตรวจเรือประมง
          -  นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย พ.ต.อ.พินิจ ศิริชัย รอง ผู้บังคัการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต , พ.ต.อ.ศิริพงษ์ เพ็ชรศิริรักข์ ผู้กำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจน้ำ ,พ.ต.ท.ปัญญา ชัยชนะ สารวัตรสถานีตำรวจน้ำ 3 กองกับการ 8 กองบังคับการตำรวจน้ำ พร้อม เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆประกอบด้วย ทัพเรือภาคที่ 3 ,ประมง จว.ภูเก็ต , ประมงอำเภอเมืองภูเก็ต, จัดหางาน จว.ภูเก็ต แรงงาน จว.ภูเก็ต ,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จว.ภูเก็ต , พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จว.ภูเก็ต พร้อมผู้สื่อข่าวทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ลงเรือตรวจการณ์คุณพุ่ม(814) ออกร่วมบูรณาการตรวจเรือประมงทุกประเภท บริเวณปากร่องคลองท่าจีน ผลการตรวจสอบเรือประมง จำนวน 3 ลำ ลูกเรือทั้งหมด 47 คน ( สัญชาติไทย 7 คน เมียนม่าร์ 40 คน ) ไม่พบการกระทำผิดเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงาน น้ำมันเถื่อน พ.ร.บ.การเดินเรือ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง ยาเสพติดหรืออาชญากรรมข้ามชาติแต่อย่างใด
- พ.ต.อ.ธวัช สิทธิกิจโยธิน ผู้กำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจน้ำ (ผกก.4 บก.รน.) ,พ.ต.ท.ชาติชาย ดวนใหญ่, พ.ต.ท.วัลลพ พวงพกา, พ.ต.ท.สุทิน สวนดอกไม้ รอง ผกก.4 บก.รน. และ พ.ต.ท.สมพร เก่งธีระพัฒน์ สารวัตรสถานีตำรวจน้ำ 4 (สว.ส.รน.4 กก.4 บก.รน.) นำเรือตรวจการณ์ 536 ,ตำรวจประจำเรือฯ พร้อมด้วยสื่อมวลชนออกระดมตรวจเรือ และแรงงานในจังหวัดเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติการตรวจแรงงานในเรือประมงทะเล และระดมตรวจเรือ และแรงงาน บริเวณปากอ่าวแม่น้ำท่าจีน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ผลการตรวจออกตรวจเรือประมง จำนวน 3 ลำ แรงงานจำนวน 26 คน แบ่งเป็นแรงงานไทย 13 คน พม่า 13 คน มีบัตรประจำตัวสีชมพูทั้งหมด ไม่พบการกระทำความผิด
- พ.ต.อ.สมชาย จันทร์คง ผู้กำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำ พร้อมด้วย พ.ต.ท.นพพร โยธาราษฎร์  พ.ต.ท.ประเทือง ศรีละมนตรี รองผู้กำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำ  พ.ต.ท.สันติพงษ์ พันธ์สวัสดิ์ สารวัตรสถานีตำรวจน้ำขนอม  พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจประจำเรือตรวจการณ์628 ปนม.08  ออกตรวจเรือประมงในเขตพื้นที่อำเภอขนอม จ.นครศรีธรรมราช ทั้งในส่วนของแรงงานต่างด้าวภาคประมง ตรวจสอบเรือประมง  ใบอนุญาตของเรือ  ผู้ควบคุมเรือและสอบถามความสมัครใจในการทำงานในเรือประมง ในการตรวจครั้งนี้พบว่าลูกเรือส่วนหนึ่งยังไม่มีใบอนุญาตทำงาน ได้ทำการการตักเตือนให้ดำเนินการทำใบอนุญาตทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย และจะมีการตรวจสอบเรือประมงอีกครั้งหลังจากนี้ถ้ายังมีแรงงานที่ผิดกฎหมายอีกก็จะจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายทันที่ และในส่วนของการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ไม่พบความผิดแต่อย่างใด ลูกเรือทุกคนทำงานด้วยความเต็มใจ ไม่มีการบังคับขู่เข็ญใดๆทั้งสิ้น
- พ.ต.อ.ชาติชาย ชาติเวช ผู้กำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ ได้เป็นประธานปล่อยแถวกวาดล้างแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย พร้อมตรวจเรือประมงในชุมชนบ้านช่องแสมสาร ที่ไม่ปฏิบัติ หรือเป็นไปตามกฎ และข้อกำหนดของ อียู.ในการลดการทำประมงโดยผิดกฎหมาย(IUU) ณ สะพานท่าเทียบเรือตำรวจน้ำสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พ.ต.ท.ปฏิญา เข็มลาย สารวัตรสถานีตำรวจน้ำ 3 กองกำกับการ 5 กองบัญชาการตำรวจน้ำ เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติโดย แบ่งกำลังเป็น 2 ชุด กลุ่มแรกจะปูพรมเข้าตรวจพื้นที่ทางบกหมู่ 1 ชุมชนบ้านช่องแสมสาร บริเวณสะพานท่าเทียบเรือโชครัตนปรีดา และสุวิทย์การประมง กลุ่มที่สอง ปฏิบัติการทางทะเล โดยเรือตรวจการณ์ 632 ลาดตระเวนตรวจเรือประมงที่หาปลาอยู่บริเวณอ่าวแสมสาร โดยการตรวจเรือประมงกว่า 10 ลำ พบแจ้งจดทะเบียนอย่างถูกกฎหมาย ส่วนแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่จะเป็นชาวพม่า และชาวกัมพูชา ทางนายจ้างได้แจ้งขึ้นทะเบียนทำบัตรแรงงานต่างด้าวทุกคน
โดยการดำเนินการตรวจเรือ กองบังคับการตำรวจน้ำจะดำเนินการต่อเนื่องตลอดปี 2558        

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image
 • ประเภท:

 • ข่าวผลการปฏิบัติงาน

 • ที่มา:

 • บก.รน

 • โพสต์โดย:

 • ฝอ. 9 บก.อก.บช.ก.

 • วันที่โพสต์:

 • 1 พฤษภาคม 2558

 • เวลาที่โพสต์:

 • 09:56:44 น.

 • เปิดอ่าน:

 • 1522 ครั้ง

กก.4 บก.ปทส. ร่วมสนธิกำลังเข้าตรวจสอบรีสอร์ต ในอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


‘กองปราบ’ รวบตำรวจเก๊อ้างเป็นผู้การ ตะลึง พบคลังอาวุธ เงินสดเกือบสิบล้าน ไอซ์กัญชา ป้ายทะเบียนปลอม


ตำรวจรถไฟศิลาอาสน์สกัดจับ


อย.ร่วมกับ บก.ปคบ.ทลายโรงงานผลิต ‘ยากันยุงเถื่อน’ และอาหารเสริมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท


กองบังคับการปราบปราม จับกุมและตรวจยึดรถหรูผิดกฎหมาย จำนวน 10 คัน


ตำรวจทางหลวงจับยาบ้า 280,000 เม็ด


ตำรวจรถไฟหัวหินรวบ 2 หนุ่มสาวขนยาบ้า 60,600 เม็ด


กองปราบ…ทลายบ่อนออนไลน์ ฝั่งธนฯ


กองปราบบุกจับร้านจัดฟันเถื่อน…สงวนสิทธิ์ 2016 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

อาคาร 12 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครฯ 10330 โทรศัพท์กลาง : 02-2051781 โทรสาร : 02-2551910