ผู้ใช้งาน 5 คน


 

 

        
คู่มือการประชุมทางไกล ผ่านอินเตอร์เน็ต (ดาวน์โหลด)

 

        
คู่มือการประชุมทางไกล ผ่านสาย polis (ดาวน์โหลด)

 

        
คู่มือการประชุมทางไกล ผ่านระบบ cat conference (ดาวน์โหลด)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สงวนสิทธิ์ 2016 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

อาคาร 12 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครฯ 10330 โทรศัพท์กลาง : 02-2051781 โทรสาร : 02-2051910