ผู้ใช้งาน 11 คน 

 


พล.ต.ท.สุทิน ทรัพย์พ่วง
Pol.Lt.Gen. Sutin Suppuang
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
Commissioner of Central Investigation Bureau

 


พล.ต.ต.สุภธัช คำดี
Pol.Maj.Gen. Supatuch Khumdee
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
Deputy Commissioner of Central Investigation Bureau

 


พล.ต.ต.สมชาย เกาสำราญ
Pol.Maj.Gen. Somchai Kaosomran
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
Deputy Commissioner of Central Investigation Bureau

 


พล.ต.ต.กมล เหรียญราชา
Pol.Maj.Gen. Kamol Rienracha
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
Deputy Commissioner of Central Investigation Bureau

 


พล.ต.ต.สิทธิชัย โล่กันภัย
Pol.Maj.Gen. Sittichai Lokunpai
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
Deputy Commissioner of Central Investigation Bureau

 


พล.ต.ต.ปัญญา ปิ่นสุข
Pol.Maj.Gen. Panya Pinsook
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
Deputy Commissioner of Central Investigation Bureau

 


พล.ต.ต.ธนพล ศรีโสภา
Pol.Maj.Gen. Thanabhon Srisobha
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
Deputy Commissioner of Central Investigation Bureau

 

 


พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล
Pol.Maj.Gen. Torsak Sukvimol
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
Deputy Commissioner of Central Investigation Bureau

 

 

 

 


สงวนสิทธิ์ 2016 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

อาคาร 12 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครฯ 10330 โทรศัพท์กลาง : 02-2051781 โทรสาร : 02-2551910